Rodamento de rotación de bolas de contacto dunha soa fila de catro puntos